IB sparen en beleggen (box 3)

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
Banktegoeden box 3 op 1 januari
Overige bezittingen box 3 op 1 januari
Schulden box 3 op 1 januari
Fiscale partner
Toerekening grondslag box 3 (%)

Uitkomst

Kalenderjaar2022
Banktegoeden0
Overige bezittingen0
Bezittingen0
Schulden0
Drempel3 200-
In aanmerking te nemen schulden0-
Rendementsgrondslag op 1 januari (G)0
Heffingvrij vermogen50 650-
(Gezamelijke) grondslag sparen en beleggen0
Grondslag sparen en beleggen 100,00%0
Inkomstenbelasting box 3 wettelijk systeem
€ 0 tegen -0,01%0
€ 0 tegen 5,53%0
Forfaitair voordeel schijf 10
€ 0 tegen -0,01%0
€ 0 tegen 5,53%0
Forfaitair voordeel schijf 20
€ 0 tegen 5,53%0
Forfaitair voordeel schijf 30
Voordeel uit sparen en beleggen0
IB sparen en beleggen (wettelijk systeem box 3)0
Inkomstenbelasting rechtsherstel box 3 (voorlopige cijfers)
Forfaitair rendement op banktegoeden
€ 0 tegen 0,01%0
Forfaitair rendement op overige bezittingen
€ 0 tegen 5,53%0
Forfaitair rendement op bezittingen0
Forfaitair rendement op schulden
€ 0 tegen 2,46%0-
Totaal forfaitair rendement (R)0
Grondslag sparen en beleggen0
Rendementspercentage (R/G x 100%) 0,000%
Voordeel uit sparen en beleggen0
IB sparen en beleggen (rechtsherstel box 3) 0
Voorlopige conclusie
IB sparen en beleggen (wettelijk systeem box 3)0
IB sparen en beleggen (rechtsherstel box 3) 0-
Rechtsherstel box 3 is gelijk aan wettelijk systeem0

Toelichting

 • Bereken de inkomstenbelasting (IB) over het voordeel uit sparen en beleggen (box 3) volgens het wettelijke systeem en volgens het rechtsherstel box 3.
 • Het rekenmodel bepaalt niet of de belastingplichtige in aanmerking komt voor rechtsherstel box 3.
 • Het rekenmodel berekent eerst de grondslag sparen en beleggen en daarna de daarover verschuldigde inkomstenbelasting in box 3 volgens het wettelijk systeem en het rechtsherstel box 3. Tot slot berekent het model of de berekening van het rechtsherstel box 3 voordeliger of nadeliger is dan het wettelijk systeem.
 • Heeft de belastingplichtige (fictief) het gehele kalenderjaar een fiscale partner volgens de partnerregeling, voer dan bij banktegoeden, overige bezittingen en schulden de bedragen van de belastingplichtige en partner gezamenlijk in. Voer vervolgens het percentage in dat aan de belastingplichtige wordt toegerekend. Als de belastingplichtige geen fiscale partner heeft, geldt 100%.
 • De forfaitaire rendementspercentages van het rechtsherstel box 3 over 2022 zijn nog niet vastgesteld, het rekenmodel rekent vooralsnog voor banktegoeden en schulden met de percentages van het rechtsherstel box 3 over 2021 en voor overige bezittingen met het percentage van rendementsklasse II over 2022.

Invoer

 • Banktegoeden box 3 op 1 januari: geef de banktegoeden per de peildatum 1 januari.
 • Overige bezittingen box 3 op 1 januari: geef de overige bezittingen die kwalificeren voor box 3, dus exclusief banktegoeden en vrijgestelde bezittingen per de peildatum 1 januari.
 • Schulden box 3 op 1 januari: geef de schulden die kwalificeren voor box 3 per de peildatum 1 januari, dus exclusief vrijgestelde schulden. Het rekenmodel berekent de schuldendrempel.
 • Fiscale partner: heeft de belastingplichtige (fictief) het gehele kalenderjaar een fiscale partner volgens de partnerregeling.
 • Toerekening grondslag box 3 (%): geef het aan de belastingplichtige toegerekende deel (0%-100%) van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen. Dit veld alleen invullen als de belastingplichtige een fiscale partner heeft.